Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Tugas

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Fungsi

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi :

 1. menyiapkan kebijakan dan memfasilitasi ketahanan ideologi Negara;
 2. menyiapkan bahan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
 3. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi pelaksaan bela Negara;
 4. menyiapkan bahan kebijakan dan memfasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
 5. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi terhadap ancaman disintegrasi bangsa;
 6. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran dan kewarganegaraan;
 7. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kebijakan bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

  SUB BIDANG DIBAWAH KEPALA BIDANG

 1. Sub Bidang Bidang Bina Ideologi, mempunyai tugas :
     
     
     
     
     
 2. Sub Bidang Bela Negara, Ideologi dan Pengkajian Strategis Daerah mempunyai tugas menyiapkan dan menganalisa bahan-bahan kebijakan ketahanan ideologi, ekonomi, sosial budaya, merumuskan kebijakan kerjasama dengan dinas/ instansi, melaksanakan demokratisasi ketahanan nilai-nilai iodeologi bela Negara serta melaksanakan pelatihan bela Negara, wawasan nusantara dan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme.